Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bachelor- versus masteronderzoek in de lichamelijke opvoeding (2014)

Auteur(s): Lars Borghouts

Alle hbo-opleidingen besteden tegenwoordig aandacht aan onderzoek. Nu er ook steeds meer initiatieven komen voor masteropleidingen met relevantie voor de LO, is het in het kader van dit topic Onderzoek interessant om eens te bekijken hoe bacheloronderzoek zich nu onderscheidt van masteronderzoek

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B. (2014, februari). Bachelor- versus masteronderzoek in de lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 4-5)