Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De onderzoekende leraar… (2014)

op welke wijze krijg je dat als opleiding voor elkaar?

Hbo-opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding zijn de afgelopen jaren bezig geweest om onderzoek te integreren in het onderwijs. Het instellen van lectoraten aan hbo-opleidingen heeft daar ook een positieve bijdrage aan geleverd. Op school zal je te maken krijgen met stagiaires of nieuwe collega’s met een onderzoekende houding.

Ondanks dezelfde kaders vanuit de NVAO1 wordt de invulling van onderzoek in de opleidingen aan instituten zelf overgelaten. Op het HBO-symposium Sportonderzoek van 6 november 2013 zijn verschillende ALO’s de discussie aangegaan over deze invulling. In dit artikel een kort overzicht van de bevindingen.

Literatuurverwijzing: Jans, L., & Oomen, J. (2014, februari). De onderzoekende leraar…: op welke wijze krijg je dat als opleiding voor elkaar?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 6-11)