Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De relatie tussen motivatie en leermethoden binnen doelspelen (2014)

Auteur(s): Norbert Koelewijn

Een docent wil graag dat de leerlingen gemotiveerd zijn en blijven in de lessen Lichamelijke Opvoeding. Onderzoek toont aan dat als de lesstof verder van het daadwerkelijke spel af ligt de motivatie bij leerlingen zakt. Dit bachelor afstudeeronderzoek richt zich op de motivatie van leerlingen bij de speelleermethode en bij de oefenleermethode.

Literatuurverwijzing: Koelewijn, N. (2014, februari). De relatie tussen motivatie en leermethoden binnen doelspelen. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 12-13)