Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ziekte, wat betekent dit voor je werk en inkomen? (2014)

Auteur(s): Maarten Segers

Om het aantal langdurig zieke werknemers en de instroom in de WAO terug te dringen is per een april 2002 de Wet verbetering poortwachter van kracht (hierna: de WVP). De WVP is een verzamelnaam voor verschillende bepalingen en artikelen die in een aantal regelingen en wetten binnen het arbeids- en socialezekerheidsrecht terug te vinden zijn.

Literatuurverwijzing: Segers, M (2014, februari). Ziekte, wat betekent dit voor je werk en inkomen?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 20)