Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doe actief mee aan de Gezonde School (2014)

hét themacertificaat Sport en bewegen (PO) en Bewegen en sport (mbo)

In hoeverre staat sport en bewegen bij jouw school structureel op de agenda? Om scholen te stimuleren structureel meer te doen op het terrein van bewegen en sport, zijn de afgelopen jaren verschillende acties ingezet. Eerst door de certificering van sportactieve scholen (een samenwerking van KVLO en NOC*NSF) en later door de invoering van het vignet Gezonde School (waarin NOC*NSF, KVLO en NISB samenwerken). Scholen in het primair en middelbaar beroepsonderwijs kunnen het themacertificaat Sport en bewegen (PO) of Bewegen en sport (mbo), als onderdeel van de Gezonde School, behalen. Aan het eind van dit kalenderjaar zal het behalen van dit themacertificaat ook voor scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk zijn.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014, maart). Doe actief mee aan de Gezonde School: hét themacertificaat Sport en bewegen (PO) en Bewegen en sport (mbo). Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 33-35)