Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Overbeweeglijk (2014)

bewegingsonderwijs aan de hypermobiele leerling

Auteur(s): Irene van Veen

Voor de afsluiting van de opleiding MRT ben ik op zoek gegaan naar een afstudeeronderwerp dat ik direct in mijn werk zou kunnen toepassen. Sinds afgelopen schooljaar zit er op CBS de Maatjes, Scherpenzeel een leerling waarbij hypermobiliteit is vastgesteld. Daarnaast is er sprake van spierzwakte. Omdat de leerling hierdoor een bewegingsachterstand heeft was er behoefte aan persoonlijke hulpplannen en aangepaste lesplannen voor de gymles.

Literatuurverwijzing: Veen, I. van (2014, februari). Overbeweeglijk: bewegingsonderwijs aan de hypermobiele leerling. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 50-51)