Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Coachen bij atletiek (2007)

Dit artikel is een voorbeeld van ‘good practice’ bedoeld om te laten zien hoe er kan worden omgegaan met coachen door leerlingen in het kader van Bewegen en regelen. We gebruiken atletiekonderdelen. Onder coachen door leerlingen verstaan we: ‘de leerling is bezig met het verbeteren van het bewegen van de medeleerling’.

Het laten coachen door leerlingen sluit goed aan bij de meervoudige deelnamebekwaamheid die we van leerlingen verwachten.

Literatuurverwijzing: Anthoni, K., & Dijkhoff, H. (2007, maart). Coachen bij atletiek. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 20-23)