Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leuke linken leggen (2007)

Auteur(s): Edwin Timmers

Tijdens de studiedag voortgezet onderwijs in Groningen heeft Edwin Timmers zijn onderzoek aangehaald. Er zijn verschillende opvattingen van hoe de docent LO over leren denkt. Aan de hand van het speldomein basketbal wordt het leren volgens Timmers’ opvatting verduidelijkt en via welke didactiek je het best te werk kunt gaan om dat ‘totale’ leren te leren.

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2007, maart). Leuke linken leggen. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 38-41)