Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tik- en afgooispelen, toetje of hoofdgerecht? (1) (2007)

Auteur(s): Henk Breukelman

Tijdens de Thomas oriëntatiedag, een studiedag voor LO-docenten in Tilburg op 15 december jl., was de belangstelling voor de workshop over tik- en afgooispelen overweldigend. Veel docenten bewegingsonderwijs waren geïnteresseerd in, en na afloop enthousiast over het rijkgeschakeerde aanbod van leerzame tik- en afgooispelen. Deze activiteiten worden vaak gespeeld omdat leerlingen er veel plezier aan beleven en de variaties bijna onuitputtelijk zijn. Maar leuk en gevarieerd is niet genoeg.

Literatuurverwijzing: Breukelman, H. (2007, maart). Tik- en afgooispelen, toetje of hoofdgerecht? (1). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 24-28)