Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De aangepaste tweede fase per 1 augustus 2007 (2007)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

De tweede fase is in 1998 ingevoerd. Het meest in het oog springende was de invoering van het studiehuis. Daarvoor moest in de scholen ook daadwerkelijk worden verbouwd. Ook deden nieuwe vakken hun intrede, zoals LO2. Wat was de aanleiding om de tweede fase in te voeren, waarom de veranderingen per 1 augustus 2007 en wat betekent dat voor LO?

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2007, maart). De aangepaste tweede fase per 1 augustus 2007. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 6-9)