Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'De sportieve school', een programmaschets (2007)

Auteur(s): Maarten Massink

Op de studiedag voor het voortgezet onderwijs in Groningen op 1 februari jongstleden, is in een aantal workshops het Basisdocument voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Basisdocument VO) onder de aandacht gebracht. In een tweetal artikelen wordt dit in deze Lichamelijke opvoeding belicht. Er waren vier scenario’s die u heeft kunnen hanteren om de, 1 augustus 2006 ingegane, nieuwe onderbouw vorm te geven (zie LO 13 ’06). Hoe zou u met het Basisdocument VO kunnen werken vanuit scenario 1.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2007, maart). 'De sportieve school', een programmaschets. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 34-37)