Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een PTA voor LO (2007)

Auteur(s): Berend Brouwer

In de vorige artikelen is ingegaan op het waarom van de veranderingen en de inhoud van de tweede fase. In dit artikel laten we vier varianten van een PTA voor LO zien. Deze PTA-varianten verschillen in de eisen waar de leerling per programmaonderdeel aan moet voldoen, waarop hij wordt beoordeeld. Eerst geven we enkele algemene richtlijnen om te komen tot een eindoordeel voor lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B. (2007, maart). Een PTA voor LO. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 14-17)