Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Registerdocenten bewegingsonderwijs gaan voor kwaliteit en professionaliteit! (2007)

Auteur(s): Hilde Bax

Al geregistreerd? Of is het er nog niet van gekomen? In de afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten verschenen waarin de kwaliteit van het onderwijs en het beroep van leraar centraal stonden. Voor onze kinderen willen we goed onderwijs en daarvoor zijn voldoende en goed geschoolde docenten een eerste vereiste. In het rapport LeerKRACHT! van de Commissie Leraren onder voorzitterschap van Rinnooy Kan (september 2007) krijgt naast het lerarensalaris, het belang van professionaliseren van de leraar en de school, ook het invoeren van een beroepsregister nadrukkelijk aandacht.

Literatuurverwijzing: Bax, H. (2007, december). Registerdocenten bewegingsonderwijs gaan voor kwaliteit en professionaliteit!. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 33)