Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The continuing story: jaartaak en taakbeleid (2) (2007)

Auteur(s): Sandra Roelofsen

De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam in en buiten het onderwijs.

Om een indruk te geven van de zaken die dagelijks op de afdeling Rechtspositie behandeld worden in deze rubriek een selectie uit gestelde vragen of een uitleg over veelvoorkomende of actuele rechtspositionele zaken.

Literatuurverwijzing: Roelofsen, S (2007, december). The continuing story: jaartaak en taakbeleid (2). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 11)