Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verstopspelen in het basisonderwijs (2007)

In het kader van het topic over methoden een praktijkartikel dat inzoomt op de samenwerking van leerlingen onderling en de samenwerking tussen docent en leerlingen. Vorig jaar is aan de methode ‘Bewegen samen regelen’ al aandacht besteed in Lichamelijke Opvoeding 8.

Literatuurverwijzing: Radstake, J., Verweij, K., Beulen, B., & Westerterp, W. (2007, december). Verstopspelen in het basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 18-23)