Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Judo is een makkie (ook zonder pakkie) (3) (2007)

Auteur(s): Thijs Mensink

Alle begin is een makkie. Het is in twee artikelen hiervoor reeds beschreven. In het eerste artikel zijn de verantwoording en de uitgangspunten, de grote lijn en de houdgreep (stap1) aan de orde gekomen. In deel twee ging het om loskomen (stap 2) en het kantelen en keren (stap 3). In dit laatste deel worden combineren (stap 4) en overnemen (stap 5) beschreven.

Literatuurverwijzing: Mensink, T. (2007, december). Judo is een makkie (ook zonder pakkie) (3). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 27-29)