Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het wel/niet gebruiken van een (les)methode (2007)

Auteur(s): Jorg Radstake

In dit artikel zal ik de resultaten weergeven van een klein marktonderzoek onder een groot aantal stagecoaches, die in het werkveld voortgezet onderwijs werkzaam zijn. Alvorens aan de hand van de deelvragen de resultaten te bespreken, zal ik in eerste instantie een aantal aanleidingen geven, die geleid hebben dit onderzoek uit te voeren.

Literatuurverwijzing: Radstake, J. (2007, december). Het wel/niet gebruiken van een (les)methode. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 12-16)