Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Circulatie-minivolleybal (2007)

het nieuwe volleybal voor het voortgezet onderwijs?

Auteur(s): Wilco Nijland

In mijn vorige artikel schreef ik over een nieuw sportconcept om volleybal populairder te maken onder de jongeren van twaalf tot en met achttien jaar; de Ultimate Volley
Xperience (UVX). Een concept dat erg aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Maar UVX vindt naschools plaats, hoe kunnen we de twaalf- tot en met achttienjarigen ook in
de lessen lichamelijke opvoeding enthousiast maken voor het volleybal?

Literatuurverwijzing: Nijland, W. (2007, december). Circulatie-minivolleybal: het nieuwe volleybal voor het voortgezet onderwijs?. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 30-32)