Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties (2015)

Auteur(s): Dorine Collard

Aan ons vak, en aan sport en bewegen in het algemeen, worden veel positieve effecten toebedeeld. Diverse onderzoeken wijzen in de richting dat voor sommige zaken, zoals bijvoorbeeld schoolprestaties, dat ongeveer zo is. In opdracht van het ministerie van OCW heeft het Mulier Instituut een overzichtsstudie gedaan om te onderzoeken wat de wetenschappelijke literatuur concludeert over de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (Collard e.a., 2014).

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M. (2015, februari). Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 6-8)