Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (2) (2015)

Auteur(s): Daan Remmers

In het vorige artikel is een schets geboden van de sport Ultimate frisbee en de waarde die Ultimate kan hebben op het curriculum LO. In dit artikel wordt dieper ingegaan op basale aanvals- en verdedigingstactiek, spelregels en toepasbaarheid in het LO. 

Literatuurverwijzing: Remmers, D.R. (2015, februari). Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (2). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 29-30)