Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe fitter hoe slimmer! (2015)

 “Als je gaat sporten ben je meer actief en dan kan je beter nadenken”. Dit is een uitspraak van een leerling uit groep 7 van een basisschool in Assen, die mee heeft gedaan aan het beweegprogramma van ‘Hoe fitter hoe slimmer’. Het geeft in simpele bewoordingen weer dat bewegen iets doet met ons brein. Hoewel de meeste mensen dit wel herkennen, is er ook op wetenschappelijk gebied steeds meer bewijs dat er een relatie is tussen ons beweeggedrag en onze hersenfunctie. 

Literatuurverwijzing: Niet, A.G. van der, Hartman, E., Smith, J.S., & Visscher, C. (2015, februari). Hoe fitter hoe slimmer!. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 15-17)