Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groei mindset in de praktijk van LO (2015)

Auteur(s): Bart Heuvingh

Hoe komt het dat de ene leerling doorzet bij tegenslag, terwijl de ander opgeeft? Waarom ontwikkelen sommige leerlingen zich goed en blijven andere op hun niveau steken? Hoe komt het dat de ene leerling inzet toont, terwijl de ander ongemotiveerd langs de lijn staat? Vragen en antwoorden met gevolgen voor de praktijk. 

Literatuurverwijzing: Heuvingh, B.H. (2015, februari). Groei mindset in de praktijk van LO. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 25-28)