Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer bewegen tijdens schooltijd (2015)

Wij als ALO-ers zijn overtuigd van de kracht van bewegen en we kijken dan ook uit naar de dag dat dagelijks bewegingsonderwijs verzorgd door vakdocenten op de basisschool de standaard is. Dat is echter nog een wensgedachte. Wat kunnen we tot die tijd doen om aan de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen tegemoet te komen? En hoe kunnen we de groepsleerkrachten mobiliseren om hier met ons mee aan de slag te gaan? In dit artikel een aantal voorbeelden en ervaringen om hier invulling aan te geven.

Literatuurverwijzing: Wijst, C. van der (2015, februari). Meer bewegen tijdens schooltijd. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 18-19)