Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Slimmer bewegen (2015)

zelfregulatie in de gymles

‘Of ik in de gymles nadenk over wat ik ga doen? Ja natuurlijk, dat doet toch iedereen? Als de leraar aanwijzingen geeft over hoe je je kan verbeteren, dan ga je daar toch op letten.’ Zomaar een opmerking van een leerling wanneer gevraagd wordt naar zijn manier van werken tijdens de gymles. Deze opmerking geeft een voorbeeld van zelfregulatief gedrag, dat belangrijk is voor ‘slimmer sporten’. SLO heeft voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs een zelfregulatie-vragenlijst voor leerlingen ontwikkeld. De vragenlijst geeft inzicht in de mate van zelfregulatie tijdens de gymles en kan gebruikt worden als hulpmiddel om dit gedrag in de praktijk van de gymles te bevorderen.

Literatuurverwijzing: Bruijn, A.D.B. de, & Mossel, G. van (2015, februari). Slimmer bewegen: zelfregulatie in de gymles. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 21-24)