Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (3) (2015)

vergelijking van impliciete en expliciete leermethoden in het VSO en VO

Auteur(s): Floor van Boxtel

Dit artikel is het laatste uit een reeks van drie artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit artikel vergelijken we de gebruikte leermethoden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met die in het reguliere voortgezet onderwijs (VO). De reeks is tot stand gekomen vanuit het project ‘Meedoen met Sport’ (www.meedoenmetsport.nl)

Literatuurverwijzing: Boxtel, F van (2015, december). Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (3): vergelijking van impliciete en expliciete leermethoden in het VSO en VO. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 14-18)