Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Is er passend onderwijs voor ieder kind? (2015)

Auteur(s): Nynke Tjeerdstra

De herinnering van mijn snuffelstage liet mij niet los en zo ben ik de vraag, ‘In hoeverre is er een ondergrens in het speciaal onderwijs (cluster 3) met betrekking tot het aannemen van leerlingen?’ gaan onderzoeken. Ik heb veel overhoop gehaald en veel benoemd, maar het ging me vooral om de ondergrens. In dit artikel zal ik de rode draad weergeven. Naar mijn mening is het een relevant onderzoek voor ons als bewegingsonderwijzers, nu passend onderwijs kersvers is ingevoerd. Je gaat stilstaan bij wie wel en wie niet recht op (speciaal) onderwijs hebben en hoe dat dan moet worden vormgegeven. 

Literatuurverwijzing: Tjeerdstra, N.T. (2015, december). Is er passend onderwijs voor ieder kind?. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 4-6)