Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor talent (2015)

passend onderwijs op het Christelijk Lyceum Veenendaal

Auteur(s): Cees Gouw

Passend onderwijs is onderwijs passend op wat je nodig hebt. Dat is niet altijd aan de ‘onderkant’. In dit artikel het verhaal van een school die ‘het roer om moest gooien’ vanwege tegenvallende leerlingenaantallen en examenresultaten. Wat moet je doen om je te onderscheiden? Na een tijd overleggen, plannen maken en voorbereiden werd in 2009 gestart met de invoering van de talentrichting sport. Een jaar later volgde de talentrichting kunst en cultuur. Bedreigingen bieden kansen.

Literatuurverwijzing: Gouw, C (2015, december). Ruimte voor talent: passend onderwijs op het Christelijk Lyceum Veenendaal. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 38-41)