Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Passend onderwijs, een jaar later (2015)

Auteur(s): Ely Bagerman

Passend Onderwijs heeft zijn intrede gedaan, ook in het SBO! In dit artikel wil ik stil staan bij de gevolgen van de invoering van passend onderwijs op het SBO. Wat is er veranderd voor mij als vakdocent bewegingsonderwijs en combinatiefunctionaris? En wat is voor mij het ideaal beeld dat moet voortkomen uit passend onderwijs?

Literatuurverwijzing: Bagerman, E.B. (2015, december). Passend onderwijs, een jaar later. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 26-27)