Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kijkje in de gymzaal van.. Groepsdynamiek in de gymzaal (2015)

gedrag in beweging op Scheepvaart College Rotterdam

Auteur(s): Martien Visser

Op het Scheepvaart en Transport College Rotterdam verlopen de lessen lichamelijke opvoeding net even anders: een veilig groepsgevoel is belangrijker dan de motorische vaardigheden. “We bereiden de kinderen voor op de maatschappij waarin ze straks zelfstandig hun weg moeten vinden. Gedrag weegt daar veel zwaarder dan de spelregels of techniek van bijvoorbeeld basketbal,” aldus gymdocent Martien Visser. Een kijkje in zijn gymzaal en een prikkelende kijk op het spanningsveld tussen motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden in de gymles.

Literatuurverwijzing: Visser, M.V. (2015, december). Kijkje in de gymzaal van.. Groepsdynamiek in de gymzaal: gedrag in beweging op Scheepvaart College Rotterdam. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 28-31)