Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Passend bewegingsonderwijs, pas op de plaats? (2015)

Auteur(s): Marit Dopheide

Het passend onderwijs heeft nu bijna een schooljaar gedraaid, maar wat is hier zichtbaar van in de klas? Wat zijn mogelijke gevolgen van de wetsinvoering op het bewegingsonderwijs? Hebben leerkrachten voldoende kennis van en expertise over specifieke zorgbehoeften van leerlingen in de gymles en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze expertise?

Literatuurverwijzing: Dopheide, M. (2015, december). Passend bewegingsonderwijs, pas op de plaats?. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 10-12)