Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beoordelingscriteria (2016)

op het Heerbeeck College

Wat beoordeel je nu eigenlijk bij LO? Op het Heerbeeck College in Best werd er, zoals op veel scholen, jarenlang vooral beoordeeld op bewegingsvaardigheden en op inzet. Sinds dit schooljaar worden leerlingen echter ook op omgangsbekwaamheden, regelbekwaamheden en (zelf) reflectie beoordeeld.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., & Barmentlo, H. (2016, september). Beoordelingscriteria: op het Heerbeeck College. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 14-17)