Spring naar content
Terug naar de kennisbank

SG Were Di (2016)

Academie voor Sport & Cultuur

Auteur(s): Henk Pols

SG Were Di, een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Valkenswaard, wil haar leerlingen niet alleen wiskunde, economie, Engels en natuurkunde bijbrengen. Ze wil hen ook enthousiast maken voor sport, bewegen en cultuur. Hoe doen ze dat?

Literatuurverwijzing: Pols, H (2016, september). SG Were Di: Academie voor Sport & Cultuur. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 36-38)