Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stiekem met pensioen (2016)

of klinkt dat mooier dan het is?

Auteur(s): Maarten Segers

Voor de meeste mensen ligt de AOW-leeftijd (hierna ‘pensioenleeftijd’) al minimaal op 67 jaar. Inmiddels is ook al duidelijk dat de pensioenleeftijd vanaf 2022 aan de stijgende levensverwachting zal worden gekoppeld. In de praktijk betekent dit dat mensen steeds langer moeten doorwerken. Werknemers lopen daarbij vaak tegen hun grenzen aan. Dat roept vragen op als: “Wil ik dit werk nog wel blijven doen?” en “Kan ik dit werk nog wel blijven doen en heb ik daar de energie nog voor?” Die vragen worden zeker in de LO-wereld vaak gesteld, vanwege het intensieve beroep van docent gecombineerd met het fysieke karakter van het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Segers, M (2016, september). Stiekem met pensioen: of klinkt dat mooier dan het is?. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 22)