Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen met tegengesteld belang (3) (2016)

In het eerste artikel ( Lichamelijke Opvoeding 4, 2016) is het basistikspel uitgelegd en is uitgewerkt hoe dit spel moeilijker gemaakt kan worden voor de lopers. In het tweede artikel ( Lichamelijke Opvoeding 5, 2016) is dieper ingegaan op de keuzeregels waarmee de tikkers het voor zichzelf moeilijker kunnen maken. In dit derde artikel zullen voorbeelden gegeven worden van andere tikspelen en spelen met tegengesteld belang uit andere bewegingsthema’s waar werken met keuzeregels en volgordestappen ook op toegepast kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Iersel, B. van, & Veen, M. (2016, september). Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen met tegengesteld belang (3). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 28-29)