Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegdomein stoeien, treffen & weerbaarheid (2016)

op ALO Eindhoven

We hebben de verschillende ALO’s uitgenodigd in het praktijkkatern in dit blad hun visie te delen met de lezers. Fontys Hogeschool Eindhoven maakt van de gelegenheid gebruik en komt met een artikelenserie waarin verschillende beweegdomeinen aan de orde komen, ter verduidelijking van de visie en de uitwerking in de praktijk. Dit derde artikel is een vervolg op het inleidend artikel ‘Het begint bij het bewegende kind’ en het ‘Beweegdomeinen Spel’ dat in Lichamelijke Opvoeding 5, 2016 heeft gestaan.

Literatuurverwijzing: Pouwels, J, & Dijkstra, W. (2016, september). Beweegdomein stoeien, treffen & weerbaarheid: op ALO Eindhoven. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 31-30)