Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het belang van de traditionele vakkenstructuur (2016)

Auteur(s): Chris Hazelebach

De vakkenstructuur die nu in het onderwijs aanwezig is staat ter discussie. Er wordt in het advies Onderwijs2032 een pleidooi gehouden voor meer samenhang tussen vakgebieden. In onderstaand artikel wordt een pleidooi gehouden voor een andere benadering van de vakgebieden, waarin vanuit de leerinhouden van een vak een verbinding wordt gemaakt met het belang van persoonlijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Dit wordt een ‘pedagogische vakdidactiek’ genoemd.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2016, september). Het belang van de traditionele vakkenstructuur. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 42-44)