Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen (2017)

als noodzakelijk doel en krachtig middel (1)

Vanuit onderwijskundig perspectief is het wenselijk dat leerkrachten, bestuurders en beleidsmakers weten welke waarden of welke doelen we nastreven als kinderen in onderwijstijd bewegen. Zijn de doelen tijdens de les bewegingsonderwijs hetzelfde als tijdens het buitenspelen in de pauze, het springen bij de rekenles of bij een schoolsporttoernooi? In deze tekst leggen we het onderscheid tussen bewegen als doel en bewegen als middel uit.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, maart). Bewegen: als noodzakelijk doel en krachtig middel (1). Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 44-46)