Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerlingen kiezen hun zelf (2017)

Auteur(s): Ger van Mossel

Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit allerlei beweeg- en sportactiviteiten. In dit artikel bespreken we een andere invalshoek, namelijk het kiezen door leerlingen uit verschillende verschijningsvormen van bewegen en sport, contexten en bijhorende motieven. Dit artikel biedt een overzicht van vijf modellen om programma’s bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2017, maart). Leerlingen kiezen hun zelf. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 19-21)