Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Formatief beoordelen in de praktijk (2017)

de kracht van de Rubic

Auteur(s): Joep van de Ven

Traditionele beoordelingsmodellen, die gericht zijn op het beoordelen op basis van cijfers voor sensomotorische vaardigheden in de les LO, komen steeds meer ter discussie te staan (Borghouts, Slingerland, & Haerens, 2016). Het beoordelen kan ook anders. Dit artikel zoemt in op formatief beoordelen en geeft daarbij enkele praktisch uitgewerkte voorbeelden.

Literatuurverwijzing: Ven, J. van de (2017, maart). Formatief beoordelen in de praktijk: de kracht van de Rubic. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 40-43)