Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voorbeelden van fitness in SOK programma’s (2017)

Veel scholen gaan met leerlingen in het kader van SOK een fitnesscentrum bezoeken. Niet met de bedoeling leerlingen fitter of sterker te maken. Dat lukt niet met enkele bezoekjes. De bedoeling is leerlingen te laten kennismaken met fitness in een fitnesscentrum: hoe fitness beleefd en opgebouwd wordt?

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H., & Massink, M. (2017, maart). Voorbeelden van fitness in SOK programma’s. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 23-25)