Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Keuzeprogramma's (2017)

kijk in de praktijk

Voor het topic over keuzeprogramma’s hebben we een vragenlijstje via de KVLO site uitgezet en gekeken hoe keuzeprogramma’s in de praktijk vorm krijgen. Er zijn dertien scholen die gereageerd hebben. Dat levert een beeld op. In dit artikel willen we dit beeld tonen en stilstaan bij de keuzes die scholen gemaakt hebben. Wat doen we al en waarom en wat willen we nog verder ontwikkelen?

Literatuurverwijzing: Zoetewei, H, & Massink, M. (2017, maart). Keuzeprogramma's: kijk in de praktijk. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 26-30)