Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteitsimpuls werd bevoegdheidsrace (2017)

leergang vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo bestaat 15 jaar

Auteur(s): Hans Dijkhoff

De pabo-opleiding was zwaar en bewegingsonderwijs was een vak dat eigenlijk maar enkele studenten van die opleiding kon boeien. Dus toen het voorstel kwam om bewegingsonderwijs uit het curriculum te halen en daar een aparte posthbo-opleiding van te maken, werd dat in pabo-land met gejuich ontvangen. We zijn nu vijftien jaar verder. Tijd voor een update.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2017, maart). Kwaliteitsimpuls werd bevoegdheidsrace: leergang vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo bestaat 15 jaar. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 47-49)