Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Bewegen op muziek' en dans op Marnix Academie (2016)

In dit artikel geven wij een korte schets van onze aanpak met daarbij een voorbeeld van het werken met leskaarten binnen dans. Een werkvorm die zowel binnen het opleidingsonderwijs op de Marnix Academie door studenten als in het werkveld door leerlingen enthousiast wordt ontvangen.

Literatuurverwijzing: Ensink, W., & Leistra, L. (2016, december). 'Bewegen op muziek' en dans op Marnix Academie. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 29-32)