Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond, fit en duurzaam inzetbaar (2016)

sport en bewegen in het mbo

Auteur(s): Karin de Lange

Vitaal burgerschap en duurzame inzetbaarheid: de afgelopen jaren raken we er steeds meer van overtuigd dat actief bewegen en een gezonde leefstijl cruciaal zijn om beter en langer te functioneren in de maatschappij. Om ook mbo-studenten hierin mee te nemen startten tal van initiatieven om sport, beweging en leefstijl op mbo-scholen een welverdiende plek te geven. Want een gezonde student die goed beweegt is fitter, studeert beter en valt minder uit. En is ook bij de uitoefening van zijn beroep langer actief en inzetbaar. Een mooi toekomstperspectief voor de mbo-sector!

Literatuurverwijzing: Lange, K. de (2016, december). Gezond, fit en duurzaam inzetbaar: sport en bewegen in het mbo. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 48-49)