Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Worden wie je bent (2016)

waar ligt je interesse, wat is je talent?

Auteur(s): Maarten Massink

In het kader van toekomst oriëntatie werd mij gevraagd een beeld te schetsen van het vak in de toekomst. Welke ontwikkelingen staan ons te wachten en hoe gaat het vak vorm krijgen? Het volgende artikel is fictief en op eigen titel. Gebaseerd op verwachtingen gezien de huidige trends in het land van (bewegings)onderwijs.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2016, december). Worden wie je bent: waar ligt je interesse, wat is je talent?. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 38-41)