Spring naar content
Terug naar de kennisbank

LO in 2032 (2016)

een onmisbare noodzaak (1)

Op vrijdag 30 september kwam de KVLO bijeen en hebben de leden adviezen geformuleerd voor de staatssecretaris naar aanleiding van het Eindadvies Onderwijs2032 van de commissie Schabel. Inmiddels kennen we de uitkomst. In dit artikel kijken we terug op hoe het allemaal begon, gaan we nader in op het advies van Schnabel en de reactie van de KVLO. In het tweede deel van dit artikel (op pag. 10) vind je de acties van de KVLO, de adviezen van de leden, ons formele standpunt en hoe het traject verder gaat.

Literatuurverwijzing: Klaassen, C, & Rijpstra, J. (2016, december). LO in 2032: een onmisbare noodzaak (1). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 6-8)