Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Katrijn Opstoel (2016)

benoemd op PhD-positie binnen leerstoel LO

De leerstoel Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding wordt sinds september 2015 ingevuld door prof. dr. Kristine De Martelaer die reeds eerder via de website van de KVLO en het magazine Lichamelijke Opvoeding werd voorgesteld. Hoe gaat het nu verder?

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2016, december). Katrijn Opstoel: benoemd op PhD-positie binnen leerstoel LO. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 9)