Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tchoukball (2016)

een verrassend terugslagspel (3)

In het eerste artikel is aandacht besteed aan het ontstaan van Tchoukball en de posities van Tchoukball als kaatsspel binnen de leerlijn terugslagspelen. Verder is er aandacht besteed aan de methodiek en twee lead up games (inleidende spelen). In het tweede artikel kwam het spelen met het Tchoukframe aan de orde. In dit derde en laatste artikel worden op de aanval gerichte oefen- en spelvormen beschreven en een opbouw van spelregels om te komen tot volledig spelen.

Literatuurverwijzing: Minten, H., & Minten, R. (2016, december). Tchoukball: een verrassend terugslagspel (3). Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 33-36)