Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenspel (2010)

studies over etniciteit, integratie en sport

Samenspelen en meedoen zijn belangrijke begrippen wanneer we het hebben over sport en integratie. Sport brengt mensen samen omdat ze eenzelfde belangstelling hebben en die het liefst samen vormgeven. Op plaatsen waar de regels van de sport en sportiviteit het gedrag bepalen. Voor iedereen ongeacht kleur, afkomst, sekse, positie en inkomen. In die kenmerken van sport ligt een belofte besloten. Door mee te doen aan sport kun je vertrouwen in en betrokkenheid bij een ander ontwikkelen. Al samenspelend worden ervaringen en competenties opgebouwd die overdraagbaar zijn naar andere levensgebieden. Belangrijk voor iedereen en zeker voor ‘nieuwe Nederlanders’. Maar hoe werkt dat nu precies en waarom is succes niet altijd verzekerd?

Het W.J.H. Mulier Instituut heeft het initiatief genomen om de opbrengsten van onderzoek naar deze vragen samen te brengen.

In deze bundel bieden onderzoekers hun kennis en inzichten aan over de relatie tussen sport en integratie. Daarbij is veel ruimte vrijgemaakt voor etniciteit als factor. De artikelen belichten de veronderstelde samenhang op maatschappelijk (macro)niveau, laten zien hoe integratie ‘werkt’ bij de sportvereniging (mesoniveau) en welke rol sport en etniciteit speelt in sportloopbanen (microniveau). Tussen onderzoek enerzijds en beleid en praktijk anderzijds dient vaak bemiddeld te worden om tot werkbare toepassingen te komen. NISB als kennis- en ontwikkelingsinstituut ziet het als een uitdaging dat samenspel te versterken.

Literatuurverwijzing: Kemper, F., Breedveld, K., Elling, A., Hoekman, R., Wisse, E., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & W.J.H. Mulier Instituut (2010). Samenspel: studies over etniciteit, integratie en sport. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut ALLO-0056 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B101 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl