Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoofdstuk 8: ‘Alle menschen werden brüder' (2010)

vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen

Auteur(s): Ruud van der Meulen

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed van het lidmaatschap van sportverenigingen op de sociale afstand van autochtonen tot niet-westerse allochtonen is. De primaire gegevens komen uit de Familie-enquête Nederlandse Bevolking 2003, een cross-sectioneel bestand met informatie over 18-70 jarigen (N = 2.066). Respondenten beantwoordden vragen over hun huidige en eerdere lidmaatschappen. Hypothesetoetsing vond plaats via logistische regressieanalyses. Ten eerste hebben autochtone ooit-leden vaker dan nooit-leden een allochtone kennis, bovendien hebben zij vaker vertrouwen in allochtonen. Gecontroleerd voor onder meer opleidingsniveau en contact met allochtonen op het werk, op school of in de buurt, blijft dit effect aanwezig (p < .05). Vervolgens is gekeken naar effecten van omstandigheden tijdens lidmaatschapsloopbanen. De belangrijkste bevinding luidt dat het lidmaatschap van etnisch gemengde sportgroepen het vertrouwen van autochtonen in allochtonen vergroot (p < .05). Opmerkelijk is dat het vertrouwen niet verschilt tussen leden die een teamsport versus een solosport beoefenen.

Literatuurverwijzing: Meulen, R. van der (2010). Hoofdstuk 8: ‘Alle menschen werden brüder': vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen. In F. Kemper, Samenspel (pp. 189-213)